Rotaryclub Barchem

In besloten kring gezellig discussiëren en van elkaar leren

‘Ik heb me verdiept in de armoedecijfers in de westerse landen en wat denken jullie wat de armste landen zijn?’ vroeg Gerben aan ons tijdens de avond van 6. Dit was een van de vele interessante zijstappen op het thema. De avond van 6 is een clubavond waarbij we met ongeveer 6 leden discussiëren over actuele vraagstukken. In tegenstelling tot de reguliere bijeenkomsten worden deze avonden gehouden bij de leden thuis. Herold gaat altijd graag naar…

Koken met Nynke Dolphijn van de Kookloods

Op de Clubavond van 11 april gingen we uit onze comfortzone. Ons nieuwe lid Nynke Dolphijn hield…

Rotary Barchem investeert in reanimatie-onderwijs

<b>Steijn: “Ik werk in een supermarkt en als zich daar zo’n situatie voordoet, kan ik wat doen. Het…

Aardbeving Turkije en Syrië - wij doneren een extra shelterbox

<b>In de nacht van 5 op 6 februari zijn Turkije en Syrië getroffen door zware aardbevingen. Veel…

Handen uit de mouwen voor het goede doel

<b>"Samen een dag hout zagen, kloven en sjouwen verbroedert" volgens een van de clubleden. De…

Kinderen van de voedselbank

De 5e dinsdag van de maand is altijd een bijzondere voor onze club. Partners van de leden zijn dan…

Bedrijfsbezoek aan de Achterhoekse parel van de technische maakindustrie

Onze clubbijeenkomst stond in het teken van het bedrijfsbezoek aan Bronkhorst High-Tech in Ruurlo.…

Welkom bij de Rotaryclub Barchem

De leden van de Rotaryclub Barchem komen elke dinsdagavond in het Hof van Gelre in Lochem bijeen. De bijeenkomsten vangen rond 17.30 uur aan en duren tot ongeveer 19.30 uur. We drinken, voorafgaand aan het diner, een glas met elkaar en hebben aansluitend zeer afwisselende programma's met sprekers en/of activiteiten. Onze leden komen uit Barchem, Borculo, Laren, Lochem en Ruurlo en alles daartussenin. Momenteel bestaat de club uit 35 leden.

Wekelijkse bijeenkomsten

Naast de wekelijkse bijeenkomsten organiseren we bedrijfsbezoeken in de regio (en soms ook daarbuiten), houthakdagen en jaarlijks een groot fondsenwervingsproject. We verkopen mestkorrels en bloembollen, maar hebben deze ook massaal gepoot op diverse plekken in bijvoorbeeld Ruurlo, Laren en Barchem. Natuurlijk gaan ook de opbrengsten daarvan naar goede doelen. Onze partner is de Duitse Rotaryclub Lünen-Werne, waarmee we behalve gemeenschappelijke gezelligheid ook activiteiten in het kader van fondsenwerving organiseren. De houthakdagen vinden dan ook afwisselend plaats in Duitsland en in onze regio; evenals –voor de liefhebbers– de halfjaarlijkse ‘golf-Interland’.

Onze projecten

Reanimatieonderwijs op school

Sinds 2020 ondersteunt de Rotaryclub Barchem, met een jaarlijks bedrag, het reanimatieonderwijs op het Staring College in Lochem en Borculo. Hierdoor kunnen beide scholen aan alle leerlingen in klas 4 en 5 reanimatieonderwijs geven.

Waar staat Rotary voor

Internationaal zet de Rotary zich met name in voor de volgende zes doelen:

  • bevordering van vrede
  • bestrijding van ziekten
  • voorziening van schoon drinkwater
  • bescherming van moeders en kinderen
  • ondersteuning van onderwijs
  • groei van lokale economieën

Rotarians, overal ter wereld, zetten zich in voor lokale én internationale projecten om met elkaar de bovenstaande doelen te realiseren.

Rotary is een manier van leven

Het lidmaatschap van de Rotary brengt je heel veel: Ontmoeting én kennismaking met mensen uit veel verschillende beroepsgroepen en/of disciplines, regelmatig interessante lezingen en uiteenlopende bezoeken aan diverse bedrijven waar je anders nooit binnen zou komen. Alle informatie die leden met elkaar delen over hun beroeps- en/of privéleven blijft uiteraard binnen de vier clubmuren.

Maar het lidmaatschap vraagt ook iets van je, namelijk:

  • Betrokkenheid: Je hebt gevoel voor en je bent verbonden met de Rotary én de maatschappij: Je bent betrokken!
  • Beschikbaarheid: Vanuit je betrokkenheid zeg je 'ja' als Rotarian of als de gemeenschap iets van je vraagt: Je bent dus beschikbaar!
  • Betrouwbaarheid: Als je als lid een taak op je neemt, neem je je verantwoordelijkheid en kwijt je je van die taak: Je bent betrouwbaar!